Kratom druhy, barvy, proces a účinky

Takže jste si ponořili prsty do pověstného Kratom-rybníku. Rozhlédli jste se kolem, rozhodli jste se vyzkoušet Kratom. Ale najednou jste bombardováni desítkami různých odrůd, jmen a slov, kterým opravdu nerozumíte.

 

Proč je tolik různých druhů Kratomu?

Ti noví v Kratomové oblasti se nejspíše diví, jak se jedna rostlina může dostat na trh v tolika různých odrůdách. Rozdíl spočívá v růstu a metodice, ne tolik v samotné rostlině.

Když jsou listy Kratomu sklizeny, je třeba je vysušit, nadrtit a poté zabalit, než je finální produkt připraven k prodeji. Přesná barva výsledného produktu se bude lišit v závislosti na tom, kde strom vyrostl a jaké byly podmínky a metody zpracování.

Metoda sušení změní konečné chemické složení listů. Konečný produkt zcela závisí na tom, jakým typem procesu list prošel od doby, kdy byl vypěstován, až po samotný sběr a sušení. Všechny rozdíly odrůd Kratomu vznikají během těchto částí procesu!

Klasifikace barev Kratomu

Při procházení různých odrůd Kratomu pravděpodobně uvidíte, že je Kratom obvykle dělen na:

Kratom s červenými žilkami

Kratom se zelenými žilkami

Kratom s bílými žilkami.

Existuje několik speciálních barev, které se čas od času mohou objevit, jako je zlatá nebo žlutá, ale většina bude červená, zelená nebo bílá.

V průběhu let došlo v Kratom komunitě k určitému nesouhlasu s tím, jaký význam mají tyto barvy v tomto odvětví. Je to marketingové úsilí? Je to založeno na barvě listů? Nebo je to něco jiného?

Podle našeho názoru je to trochu ode všeho! Některé listy mají barevné žilky, které je řadí ke specifické odrůdě a nelze opomenout ani marketingové manipulace a polopravdy!

 

Na sušení záleží nejvíce!

Nakonec však barva Kratomu často souvisí se způsobem, jakým byl vysušen!
Zelené listy se obvykle suší uvnitř z 80% doby sušení, zatímco bílé se suší uvnitř ve tmě. Červené listy jsou vystaveny většímu slunečnímu záření pomocí venkovního sušení nebo UV osvětlení, v závislosti na odrůdě.

Často bude variace mezi červeným a bílým kratomem jednodušeji vysvětlena jako červená jako „zralější“ a bílá jako „mladší“. Pokud jde o celkové vystavení Kratomu světlu a slunci, je to pravda, ale terminologie může být docela matoucí.

Jediným způsobem, jak si být naprosto jisti, co znamená barevná terminologie ve vztahu k vašemu kratomu, je požádat dodavatele nebo prodejce, od kterého nakupujete. Měli by být schopni vám poskytnout nejpřesnější informace o tom, co byste od vašeho kratomu měli očekávat.

Vše, co o druzích Kratomu potřebujete vědět

Kromě toho, že jeste postřehli, že existuje několik různých barev, pravděpodobně jste také postřehli spoustu různých názvů druhů, jako je Maeng Da Thai nebo Red Bali. Co je to za názvy a co znamenají?

Existuje mnoho konkrétních názvů druhů, které jsou rozšířené a dobře známé jako například:

• Red Bali
• Maeng Da Green
• Borneo
• Super green Malay
• … a více!


Zdá se, že všechna tato jména mají konkrétní význam, ale shodují se odrůdy kratomu s jejich jmény?

Ano i ne.


Prodejci kratomu původně vytvářeli názvy svých kratomů podle toho, odkud pochází nebo podle toho, jaký má na lidský organismus efekt. Například Bali Kratom byl původně pěstován výhradně na Bali, ale nyní může název odkazovat na linii druhu (odkud semena pocházejí), nebo dokonce na různé druhy, které mají srovnatelné profily alkaloidů.

Původy jmen různých druhů Kratomů mají podobné příběhy. Ku příkladu Borneo Kratom byl takto původně pojmenován, protože rost výhradně na Borneu. Nyní však název ne vždy naznačuje, kde byly jednotlivé listy sklizeny a vypěstovány.

V dnešní době, a na dnešním rozmanitém Kratom trhu, tedy název Kratomu označuje konkrétní styl, obsah a metodu zpracování, pomocí které byl kratom vytvořen.

 

 Dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) (č.1924/2006) nesmíme u jednotlivých produktů psát informace o účincích a užívání Kratomu, proto veškeré informace o vlastnostech Kratomu a jeho užívání uvádíme pouze pro zajímavost a studijní účely.